Archive | 23/02/2014

Chiều vắng

Bóng chiu đ xung lao xao

Nghe trong si nng ước ao thu nào

Li ru đong đ ngt ngào

Mà nghe sương lnh đã chào hoàng hôn ...

    (NC)

 
 
 
KHÔNG ĐỀ
Thương sao một thuở say sưa
khoan thai sửa nếp khuy thùa, khăn san
Cũng đành là tấm lụa tằm
Xưa tung đùa gió, nay buồn đăm chiêu
Mênh mang mây tím nhuộm chiều
Đôi tay khép lại, tịch liêu cuối ngày …
(Nguyệt Cầm)
 
 
Advertisements