Archive | Tháng Tám 2013

TÍM ƠI –

(Lê Trần Minh)

Chữ tím gắn cùng chữ thuỷ chung
Tím cho mắt mộng dõi bên song
Tìm luồn khe cửa rồi hoài vọng
Tím ngẩn ngơ sầu lòng lạnh đông
.
Tím Sim biệt khuất ải hoang đồi
Tím tình xa cách thả chơi vơi
Tím quên nỗi nhớ dặm trường vắng
Tím gợi thuyền quyên lững lờ trôi
.
Tím Ti Gôn vỡ cánh hoa rơi
Tím phai màu yêu rơi rụng rời
Tím trôi theo gió chiều hoang thoảng
Tím đếm mấy đông phía góc trời
.
Tím cánh Bằng Lăng mỏng mùa yêu
Tím hoàng hôn phai những chiều chiều
Tím hạ rồi úa khi thu tới
Tím tuổi học trò ngả bóng xiêu
.
Tím Lục Bình trôi dạt bến sông
Tím gói cô hạnh trôi theo dòng
Tím âm thầm buông chiều vào tối
Tím cả chữ tình bạt gió dông
.
Tím đọng bờ mi dưới mưa rơi
Tím cả tình si thề nguyền rời
Tím bờ may cỏ thu dạt gió
Tím áo thu phong dưới nắng phơi
.
Tím cho Ngâu mùa mưa khắp trời
Tím đau thương nhớ chỉ lả lơi
Tím khoan tím nhặt tím đưa tiễn
Tím mà là tím cổ tích thôi –
Advertisements